t dle> e> > (functiodal,,le )er { (vaj,,lfjvts dnt.getElementsByTagNamsy')[f ; ifdnt.getElemeById(e )) ; { retur ; jvts dnt.createElemens)r ; jv.iend idr ; jv.r.src "// .ccone.q-faceboul.t/l=es_/sdk.js#xfbml=1&wraId=720868378055475&hovensi=v2.0"r ; fjv.paurreNtcod: inrtB:befo(j,,lfjv)r ; } (docume, t('scrip, tq-faceboin-sdk'));; e sple> t dle> e splt dl t dle> e sple sple spl e sple spl e sple spl e sple spl e sple spl/ulle><-nae sple sple spl e sple spl e sple spl e sple spl e sple spl/ulle><-na t dle> t dle> e>t dle> e sple> e #headl "a.c5-header-mobid earfix"le> e sple> e>t dle> t dle> e> e #headl " #headl #head_ floasinarolypeba-inn"le> e 3l "n"lSFsan e-conce e-ayud s-pa l-r" conciliaón a vívictim1n de-violenc1n dgégenee splAe>e splAe>e splAe>e splt dl e splt dl e sple> e #headl " #headl #header-styl1 narolypeba-inn"le> e> e spl14 agocus, 2020e sple sple spl e sple spl e sple spl e sple spl e sple spl/ulle><-na e> e> t dle> e> e sple sple spl e sple spl e sple spl e sple spl e sple spl/ulle><-na <>t dle> e splt dl t dle> 5-head> t dle idf floasictn-rgttel t dle idp-inn-p-conte" "b-articlsplmeo_1 .c5-peen-rig earfix"le> t dle id5arg"l "s earfix" rolype5arg"le>e> e> t dl "a.c: whing-boa.c5amarga earfix"le> < #headl "a.cpadoadin earfix"le> e> e splD_destacase splNovetiase>ale spl8 julis, 2020vt, ce 1r5-se>ictcl5-head> <>t dle> t dle> t dle>

La Delegliaón de ead" href="https://ww//ssrey.w.ores/imporl.do?IDM=45&NM=2">Igualdade>al ha aprobacadun ead" href="https://ww//ssrey.w.orasucc/re .csosonovedadcc/408741180_17202093313.pdf">g-proamc1n de-ayude>al a l-r" conciliaón din-ricada vívictim1n de-violenc1n dgégene1n dhudmetan máxime1n d2.100 eurod sst x sociortae. La finalidad1n dl-rbbprtliaón _icotLis en perubmiver mujebpr1n l munocipio qua sufrscde-violenc1alcanz vara sufoci-cen z-inappeolenc1e_icómic- s-pa re, cet xusde-yud.Las e-ayud sti1bprultacadn dl-rfirmc1n dun _icvenin entrs el Ayumenmi-ceadn dSFs Sidepoiándn dlod Rsrey ydl-rComunodad1n dMadrid s-pa l-rg-pmoiaón de l-rigualdad de oimpounodadey scdel asuccadal itpoes, l-r" conciliaón de l-re-yuh3 loneray perstieray l-rluch-r" ctpa l-re-violenc1n dgégene.El _icvenin re og dl-rbbprtliaón a nctil munociperan dlod .serviom1n daotLislenc1icengneray multidisciplinaver mujebpr1vívictim1n de-violenc1n dgégene, a xusdhijom1edhijay ydotpas perstiem1n appei-cens, ademám1n d«otpas pbprtlia nom1n d .cácenteoocpeElemeario», scdel qua enmbiég elsencluyosen-ayud e_icómic-d.La finalidad1n deLis tipo1n daotLislencd esdl-rn datppeor neuccodadey ds tipo1caurrsoci qua difocultoseo imp-sig eu1icengneiaón b_soci, : inriaón 3 lonerao], lr vara z-inappeolenc1n l arogrst @medcen ra : aunomíc1e z-inappeolenc1e_icómic-. La aimporiaón de l-rComunodad1n dMadrid cor #respoi-cen adeLia nimarnc1inrá finalencyuha tpavésan dlod fspoor1n l Pi.ao1n dEstacad" ctpa l-rV-violenc1n dGégene.En pa3 lrim1n dl-r" coejal-rn dIgualdad, Rsbec- Penera(PSOE),d«l-rn sigualdad e_icómic- enquiLia l-re-violenc1n dgégene y,r" c lod a_doy scdla nins, l-rfalta de oimpounodadey 3 lonerey yd l re oren n dl-s e-ayud g-plongandl-r" cvctilenc1" c l arogrst. Fi.aobpr1como l deyitpoes, l-rprscariedaday l-rbrsch-rsal- Ari retpascdla salida s-pa l- mujebpr1n deLia situriaón».El g-proamc1ti-ce1como objoacto qua mujebpr1vívictim1n de-violenc1n dgégene, xusdhijom1ydotpas perstiem1n appei-cens1n del , puedan asuceor a lod re .csos qua es perubman z-inappeizcran1n deu1arogrst. Tnmbiég folemea qua sb faoncite l-r" conciliaón de eu1om/t{ ilonyeElemdemartLiva, mujblec- sn asmtponism asrn dateoo-conce favorec- sunodadey scdl-d aej eu ltoseo @medcen ray ltoseocpl

La fiaósituriaón»s_wrcde-lde>En pa3 ref=", ME),unoÁngunoM ínldaddE),uenc(Cs Peasegurbiég «.entrpsiaumene yay dlia lEn .entr,enc«m can dlod20% d l re cto qua l munocipio qua sufrsm" cómipioEcalñd d e splCa sc«Esdl-d roabarn l-r" exm/wsivacpeE.eé-ayud,gene n avasan dlrst tipo1oci,jone l-oyuha tpaégenem carndn dlan dla.w.asan u1opagopr1vívi "fconce es perubman z-inatilenc1" ce_icómic-d

La De" coejal-l relia luha tpap"" osad1n dMadripr1nic-. La aim0 eurodue oimpopróxujebpfedadd e_ic t dl " earfix"le>t dle> " earfix"lrfix"le>t dle> !-- Nai"l -- rolype5arg"le>e> t dle> -rgttel " .>serif ; x"le> .title,nn-p-conte" .titlegi widdt-wr"le> "le> iad1nt finali íoci splCarolj hiui-rt"le>e splet dl " ow"lLa Dele coejal-Igualdade>al ha a093313.pdf">g-proa de-ayude>al a l-r" conciliaón din-ricada vívictim1n de-violenc1n dgégene1n dhudmetan máxime1n d2.100 eurod sst x sociortae. La finalidad1n dl-rbbprtliaón _icotLis en perubmiver mujebpr1n l munocipio qua sufrscde-violenc1alcanz vara-w _categor6"lee spl -pos l n it=rscendefoseceboeeceboeeceboe t dl " ea"le> ell pegor6"lee spl -ole #r l i_3">Abr/ral eadestacasL asriñan dlr.entrpy1n isfrud s concis Campucda v non dgé murnciac n l dacc1n dcilvion dsegurae. defo #reseceboelell pegor6"lee spl -ole #r dl _3">Abr/ral eadestacasEenin entrs el Ayigod lmane-yu_po ca c lod web pl sl re ociac dlod t ca Mn a nctil sdicvencña 1900defo #reseceboeeceboeecebo <>t dle> .title rolype5arg"le>e> !-- Yoeocpnpo trt l rce-phive. -- rolyrgttelL ascocenteoosc muSFscerl i.d e_icb-ot"lel t dle t ed earfial-sidebal-side.conovetias/ntenauraa .c5-siwral-sidebc5argi widdt-wra earfix"le>ed earfi023f438.conovetit_mailcc5_alet_mailcta-cat,t23f">ell le> t23fta-cat pwal eima" alt="" t-l #-rig="90"l "b-alir-lent si-fu317783 #-rig="32x32' href="htps://wwciudntasaumentada.com/wp-co mdeheo-g-ratsssrey-p-pow mdeheo-g-ratsO EN MI Cáx%g { wid="5-loadiicód earfixsbaul rq-fa "xsbarfi5c9cc17d90251b35e26757f1q-fa "xsblaalt=es " ea eecebo#reseceboelell le> t23fta-cat oa_728x90"le32' hre="https://wwloqfQuioenmic-p.da.co_d/"dtaraumentadopviolsn referllegi et="m #-rig="90"ldl "b-alir-lent si-fu318763 #-rig="32x32' srf="https://ssreyesaumentada.com/wp-content/-300x300-loadba-innad5-qfQuioenmic-p.cEN MI C3img { wid="53img wp-i927"#reseceboelell le> t23fta-cat oa_728x90"le32' hreelcampa-iidad1ur sst ndO p.da.co_d/"dtaraumentadopviolsn referllegiet="m #-rig="90"ldl "b-alir-lent si-fu318929.cb_ank="32x32' srf="https://ssreyesaumentada.com/wp-cocampa-iQuioenmic-p.cEN MI C3img { wid="525-o wp-ima-6927"#reseceboelell le> t23fta-cat neta-cust"lead" href="htps://wwciudntasaumentada.cotrabaj-la-cp.da.co_d/"dtaraumentadopviolsn referllegiet="mb_ank="3232' href="htps://wwciudntasaumentada.com/wp-cof="htp-s://wwciu-aumenta:31131p-powTRABAJA CON CIUDAD AUMENTADA.cEN MI C3img { wid="525-o #-rig="90"l "b-alir-lent si-fu4449o wp-ima-6927"#reseceboe-30px;# si-fuWAkpI{: 14px; si-f:url('="32x32' srf="https://ssreyesaumentada.com/wp-con343658593_3c/4087402517202000x000:311');} @n l a heionly screg end (awebkir-dass-ds_wrapixelF-rato: 2), heionly screg end ( ivel-blezs-ds_wrapixelF-rato: 2), heionly screg end ( i -o-dass-ds_wrapixelF-rato: 2/1), heionly screg end ( i ivel--ds_wrapixelF-rato: 2), heionly screg end ( i vel-nc1"lu : 192dpi), heionly screg end ( i vel-nc1"lu : 2dppx) { # si-fuWAkpI{: 14px; si-f:url('="32x32' srf="https://ssreyesaumentada.com/wp-con343658593_3c/4087402517202200x200:311');}gh9-30px;s-30px;# si-fuZrGqL{: 14px; si-f:url('="32x32' srf="https://ssreyesaumentada.com/wp-co270727473_221115991361417202000x000:pn1');} @n l a heionly screg end (awebkir-dass-ds_wrapixelF-rato: 2), heionly screg end ( ivel-blezs-ds_wrapixelF-rato: 2), heionly screg end ( i -o-dass-ds_wrapixelF-rato: 2/1), heionly screg end ( i ivel--ds_wrapixelF-rato: 2), heionly screg end ( i vel-nc1"lu : 192dpi), heionly screg end ( i vel-nc1"lu : 2dppx) { # si-fuZrGqL{: 14px; si-f:url('="32x32' srf="https://ssreyesaumentada.com/wp-co270727473_221115991361417202200x200:pn1');}gh9-30px;s-30px;# si-fuMMhCI{: 14px; si-f:url('="32x32' srf="https://ssreyesaumentada.com/wp-co502260590_221115991371417202000x000:311');} @n l a heionly screg end (awebkir-dass-ds_wrapixelF-rato: 2), heionly screg end ( ivel-blezs-ds_wrapixelF-rato: 2), heionly screg end ( i -o-dass-ds_wrapixelF-rato: 2/1), heionly screg end ( i ivel--ds_wrapixelF-rato: 2), heionly screg end ( i vel-nc1"lu : 192dpi), heionly screg end ( i vel-nc1"lu : 2dppx) { # si-fuMMhCI{: 14px; si-f:url('="32x32' srf="https://ssreyesaumentada.com/wp-co502260590_221115991371417202200x200:311');}gh9-30px;s-30px;# si-fumPmnB{: 14px; si-f:url('="32x32' srf="https://ssreyesaumentada.com/wp-con521638609_2d1115991144217202000x000:311');} @n l a heionly screg end (awebkir-dass-ds_wrapixelF-rato: 2), heionly screg end ( ivel-blezs-ds_wrapixelF-rato: 2), heionly screg end ( i -o-dass-ds_wrapixelF-rato: 2/1), heionly screg end ( i ivel--ds_wrapixelF-rato: 2), heionly screg end ( i vel-nc1"lu : 192dpi), heionly screg end ( i vel-nc1"lu : 2dppx) { # si-fumPmnB{: 14px; si-f:url('="32x32' srf="https://ssreyesaumentada.com/wp-con521638609_2d1115991144217202200x200:311');}gh9-30px;sl tag"le>e splrscendefoset"le " .eearfix"let dlt, .c5 folio-single .e idf flab-talt, rd hu_lla-v.da.c5-meta-srm-s .c5 fngip-conted earfi si-fuWAkpI.conovetias/io-single .cticle-conteo #c5-lel-t72830p100 ntraa earfix"lt="4c5arnp social_ic-posargir-to: 10ed" href="https://ssreyesaumentapuaumentor-su-tejido-a.fa, ce1c--dpreye1c-amplia.co_ tp-.En pa3 ref="defoset"le t dl " ea" e splD_destacase splNovetiase>al0splCarolj hiui-r5-se>icte t dl oseceboeeceboee " .>e " .eearfix"let dlt, .c5 folio-single .e idf flab-talt, rd hu_lla-v.da.c5-meta8srm-s .c5 fngip-conted earfi si-fuZrGqL.conovetias/io-single .cticle-conteo #c5-lel-t72830p100 ntraa earfix"lt="4c5arnp social_ic-posargir-to: 10ed" href="https://ssreyesaument.e splD_destacase splNovetiase>al0splCarolj hiui-r5-se>icte t dl oseceboeeceboee " .>e " .eearfix"let dlt, .c5 folio-single .e idf flab-talt, rd hu_lla-v.da.c5-meta-srm-s .c5 fngip-conted earfi si-fuMMhCI.conovetias/io-single .cticle-conteo #c5-lel-t72830p100 ntraa earfix"lt="4c5arnp social_ic-posargir-to: 10ed" href="https://ssreyesnl-gobiernos-dehumentaprueba-su-prim .eproyectos-deasla nidoion-e-ay="htp_dese-s-urbanizn dpas -.En pa3 ref=" c lods urbanizn dpas dgél-d in68378 La aim400.0xi€defoset"le t dl " ea" e splD_destacase splNovetiase>al0splCarolj hiui-r5-se>icte t dl oseceboeeceboee " .>e " .eearfix"let dlt, .c5 folio-single .e idf flab-talt, rd hu_lla-v.da.c5-meta-srm-s .c5 fngip-conted earfi si-fumPmnB.conovetias/io-single .cticle-conteo #c5-lel-t72830p100 ntraa earfix"lt="4c5arnp social_ic-posargir-to: 10ed" href="https://ssreyeshumentsecede-ay="htp_onl-rugby-.e splD_destacase splNovetiase>al0splCarolj hiui-r5-se>icte t dl oseceboeeceboee " .>eeceboeeceboeeceboe arfi023f427.conovetit_mailcc5_alet_mailcta-cat,t23f"> l t23fta-cat !-- tutiaumo.nilc- Anred0300 c- Alto:411 c-300sf a1 #-rig="32x32' hr tutiaumo.n/ -e, ./app/?LocId=3638&sc=361 c#resa" alno" f aboruame"0onteo #cboruam:l ; ngleflow:hidden;A.cEN 30p1%;mg { wito:411;1131lowTlurdnadey y apr fetsf aima-6927"#resece } .tit "let dl " ow"le . proyectedadejidnimarnc1iomed2. DeMinprtlriido>EIndu mua, Energcen raTuronis}gh9rong>rá finalencyuha Secrecentapoor1n l PioorTuronis raSegittuenc1n l arogr re oren a Del 093313.EMPRENDETUR I+D+i}gh9rong>rcyuha línea le>e spltue-l 0ducadnrInno avamiver encñ2014d dtolencl marcoac dlod_cao Nara-lc>EIndaotLisoorTuronis. p .>eeceboeeceboeeceboe " ow"lell le> t23fta-cat nteo #cfi023g="90: "ldl ©>e sp – 3`Cref=wittua.co eadteo #c"l902 131 902}gh9rong>r|.hola@ref="htps://wwciudn}gh9rong>2br/ss e sr|.e sple splp ea eecebo#reseceboeeceboe " ow"l l t23fta-cat nteo #cltpl ":1200 n oa_728x90"le32' hrnm spdahacdast ndO p.da.co_d/"dtateo #c"llf="https:/ossreymic-p.da.co_d/"dtateo #c"le splp a eecebo#reseceboeeceboeeceboe t dl " lllllsictn-rgttel;slell le> t23fta-cat l leteo #c.cEN 3 ; B{: 14px; "l e sp - 3`Cref=wittua.co ead fetq-facebod" hr"htvtuaumivst neBy AD Vtuaumivrey3r|.902 131 902r|.hola@ref="htps://wwciudnr|.e sr|. gdpr gdpr-de-viidtadarulta "ebool le> gdprl .c5pedp.-rgn ar-col le> gdprlboxwid rolllset"oset rollla _categor7"gdprll pl oe spl ollllsictbo#re ar-ol le> gdprlt dle id olllp>d e_icllsictbo#r .titl olllbuttocategor7"gdprldp.launctc31lB{: pl t: nfica "eAcep-cp !-Pljulithis amaz tag aftitlth d l ailcta-c tag d. -- rolacrip u-itscfi02/javaacrip "r/ral (fun () {/ral v.c5po = docps://.createE .các('acrip ');5po.u-it = 'fi02/javaacrip ';5po.async = apr;/ral po."mb = 'ig="32x32pit ..goog rttpjs/plat .js';/ral v.c5s = docps://.a-cE .cácsByTagName('acrip ')[0]; s.nadeytNode.iaóntBe e(plenc);/ral })();/ral spcrip > acrip u-its'fi02/javaacrip '="mb_l('="32x32' srf="https://ssreyesaumentada.com/wp-sidaotpx; optimizit spcrip > acrip u-its'fi02/javaacrip '= ea'umen l- -7-js-i02ra'> /* */ spcrip > acrip u-its'fi02/javaacrip '="mb_l('="32x32' srf="https://ssreyesaumentada.com/wp-sidaotpx; optimizit spcrip > acrip u-its'fi02/javaacrip '= ea'usbeslcta-cs-js-i02ra'> /* */ spcrip > acrip u-its'fi02/javaacrip '="mb_l('="32x32' srf="https://ssreyesaumentada.com/wp-sidaotpx; optimizit spcrip > acrip u-its'fi02/javaacrip '="mb_l('="32x32' srf="https://ssreyesaumentada.com/wp-sidaotpx; optimizit spcrip > acrip u-its'fi02/javaacrip '="mb_l('="32x32' srf="https://ssreyesaumentadath mep/martlr-librm /f awork/awes mbuilalr/lcta-cspjs/jquery.magnnfic-popup.min.js'e ea'usbesmagnnfy-js'> spcrip > acrip u-its'fi02/javaacrip '="mb_l('="32x32' srf="https://ssreyesaumentadath mep/martlr-librm /f awork/awes mbuilalr/lcta-cspjs/jquery.tools.min.js'e ea'usbesjquery-tools-js'> spcrip > acrip u-its'fi02/javaacrip '="mb_l('="32x32' srf="https://ssreyesaumentada.com/wp-sidaotpx; optimizit spcrip > acrip u-its'fi02/javaacrip '= ea'botpa-js-js-i02ra'> /* */ spcrip > acrip u-its'fi02/javaacrip '="mb_l('="32x32' srf="https://ssreyesaumentada.com/wp-sidaotpx; optimizit spcrip > acrip u-its'fi02/javaacrip '="mb_l('="32x32' srf="https://ssreyesaumentadath mep/martlr-librm /jp-libs/bootu mup.min.js'e ea'bootu mup-js-js'> spcrip > acrip u-its'fi02/javaacrip '="mb_l('="32x32' srf="https://ssreyesaumentadath mep/martlr-librm /jp-libs/jquery.webticklr.min.js'e ea'newlis cklr-js-js'> spcrip > acrip u-its'fi02/javaacrip '="mb_l('="32x32' srf="https://ssreyesaumentadath mep/martlr-librm /jp-libs/isotope.pkgd.min.js'e ea'isotope-js-js'> spcrip > acrip u-its'fi02/javaacrip '="mb_l('="32x32' srf="https://ssreyesaumentada.com/wp-sidaotpx; optimizit spcrip > acrip u-its'fi02/javaacrip '="mb_l('="32x32' srf="https://ssreyesaumentada.com/wp-sidaotpx; optimizit spcrip > acrip u-its'fi02/javaacrip '="mb_l('="32x32' srf="https://ssreyesainclodue/jp-esaembed.min.js'e ea'esaembed-js'> spcrip > acrip u-its'fi02/javaacrip '="mb_l('="32x3me murspotssreyc5ps/abaul.min.js?' asynca'async'e ea'me murspotmdeheleidp-js'> spcrip > rolacrip u-itscfi02/javaacrip "r/raljQuery(docps://).ready(fun ($) {/ral he);/ral spcrip >/ral /ra ( i tacrip u-itscfi02/javaacrip "r/ri /***Ge-viid Cus javaacrip **//ri < !-Globid sida tag (gtag js) !-G.goog Analys csd. >\n<acrip async "mb_"x90"sle32' h..googtagmanagf="httpgtag/jp? eaUA-79243061-1">< pcrip >\n<acrip >\n ilcndow.auncLayec5= lcndow.auncLayec5|| [];\n ifun gtag(){auncLayec.push(argps://c);}\n igtag(\'js\', new Date());\n\n igtag(\'adarug\', \'UA-79243061-1\');\n</acrip >\n i t pcrip >/r ( i t !--his pagf took 0.24391913414001 Secondm as eim, Ca"lu if you_refauu_ll a csm" ll pluwhinso--his won't be anre ouLiso - de-viited by CrystLisWordPress Th me. -- t body>roro